Przejdź do treści

BRACTWO ŚW. J. KANTEGO

Akt wyniesienia na ołtarze Jana Kantego papież Klemens XIII ogłosił bullą Ecclesiam  suam  w  trakcie uroczystej celebracji  w dniu 16 lipca 1767 r. w Rzymie. Dokładnie 250 lat później w niedzielę  16 lipca 2017 r. w trakcie uroczystej mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, została poświęcona marmurowa tablica upamiętniająca  patrona Kęt, św. Jana Kantego. Tablica powstała z inicjatywy i według projektu przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierza Brzuski, przy finansowym udziale Urzędu Gminy.  Właśnie uroczystość poświęcenia tablicy stała się impulsem dla grupy mieszkańców Kęt, aby działania zmierzające do popularyzacji św. Jana z Kęt, były kontynuowane w zorganizowanej formie. Z wielką energią grupa  przystąpiła do przygotowań uroczystego odpustu, przypadającego na dzień 22 października tego roku. Tłumy wiernych na placu przykościelnym  potwierdziły, że warto było poświęcić swój czas na organizację tego odpustu.  Powodzenie tych działań utwierdziło grupę inicjatywną  w potrzebie utworzenia Bractwa, zespalającego elementy duchowe i materialne w propagowaniu i wcielaniu na co dzień kultu patrona Kęt. W 2018 r. przy współudziale nowego proboszcza ks. Zbigniewa Jurasza, rozpoczęły się przygotowania do utworzenia przy parafii p.w. św. św. Małgorzaty i Katarzyny Bractwa Świętego Jana Kantego.   W 2019 r. uszyte zostały stroje bractwa, nawiązujące kolorem i stylem do ówczesnej profesorskiej togi. Wykonany został sztandar Bractwa, symbol jedności i braterstwa, Inicjatorką powstania i autorką projektów pieczęci, legitymacji, stroju i sztandaru była Krystyna Kowalczyk, „dusza” całego przedsięwzięcia.

Uroczysta inauguracja działalności Bractwa odbyła się w dniu 10 listopada 2019 r. w kościele parafialnym pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Przed ołtarzem stanęła ubrana w togi grupa pierwszych członków Bractwa wraz ze sztandarem. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że życie św. lana związał z życiem naszego miasta i za wszelkie łaski otrzymane przez jego wstawiennictwo. Chcemy nadal szerzyć jego kult – mówiła na wstępie Mszy św. przedstawicielka Bractwa. Wraz z ks. bp Romanem Pindlem, ks. Zbigniewem Juraszem, kapłanami dekanatu i rodakami modlił się też ks. inf. Władysław Gasidło, absolwent kęckiego liceum, pochodzący z Nowej Wsi, emerytowany proboszcz kolegiaty św. Anny w Krakowie, opiekun grobu św. Jana Kantego.

Na zakończenie liturgii odczytany został dekret inaugurujący działalność Bractwa, a bp Pindel poświęcił jego sztandar.  Nowy sztandar powstał przy osobistym zaangażowaniu ks. proboszcza Zbigniewa Jurasza i całej wspólnoty Bractwa, z pomysłodawczynią Krystyną Kowalczyk na czele.  Legitymacje honorowych członków Bractwa otrzymali: ks. bp Roman Pindel, ks. bp Adam Dyczkowski, ks. infułat Władysław Gasidło oraz burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar.  Pragniemy podążać śladami św. Jana. który, jak mawiał ks. Skarga, „W zachowaniu postów był pilny. w cierpliwości łaskawy. w wierze mocny, w miłości gorący, w pokorze niski, w rozmyślaniu tajemnic Bożych wysoki”. Ufamy, że ta święta i ponadczasowa postać jest i będzie także dla nas. współczesnych, drogowskazem świętości, wzorem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka  i przykładem siły ducha – zapewniała prezes Bractwa Krystyna Kowalczyk.

Jednym z celów Bractwa jest promowanie postaci św. Jana Kantego, wiedzy o jego życiu i działalności. Członkowie Bractwa zamierzają realizować to  m. in. poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, organizowanie koncertów muzycznych, imprez kulturalnych,  pielgrzymek do miejsc kultu  Świętego, a także materialną troskę o kościół  pod Jego wezwaniem w Kętach.  Bractwo jest otwarte na nowych członków, którym bliska jest postać św. Jana Kantego w całym wymiarze Jego świętości.

Członkowie Bractwa św. Jana Kantego w trakcie uroczystej inauguracji
działalności z udziałem ks. bp. Romana Pindla,
ks. infułata Władysława Gasidło, proboszcza ks. Zbigniewa Jurasza.

Prezes Bractwa Krystyna Kowalczyk wręcza ks. bp Romanowi Pindlowi
legitymacje honorowego członka Bractwa św. Jana Kantego.

                                                    Sztandar Bractwa św. Jana Kantego.