1. Przeżywamy 5 niedzielę wielkanocną. Nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o godzinie 17.30. Spowiedź przed wieczorną Mszą świętą od godziny 17.00.
  2. W poniedziałek, 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. Po wieczornej Mszy świętej wieczór uwielbienia prowadzony przez wspólnotę „WNiM”.
  3. W piątek, 20 maja – przypada dzień modlitw do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.
  4. W sobotę, 21 maja – wspomnienie św. Jana Nepomucena.
  5. W przyszłą niedzielę przypada 27 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w naszej diecezji.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Należność za gazety wrzucamy do skrzynki.
  7. Zapraszamy w piątek 20.06 o 19:00 na Drogę Światła, nabożeństwo wielkanocne wzorowane na Drodze krzyżowej, podczas którego rozważa się 14 stacji związanych z wydarzeniami od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo przygotuje i poprowadzi Oaza młodzieżowa.
  8. Zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych z cyklu „ZaświadczaMY”, przygotowaną przez Diakonię Ewangelizacji, która odbędzie się w poniedziałek 23.06 o 18:30. Temat to: „Przeciętność i droga do głębi”.

 

Edykt

 

Po zasięgnięciu opinii Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu zgody Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie (Prot. N. 3614-1/21 z 21 grudnia 2021), w myśl przepisów prawa kanonizacyjnego (instrukcja Sanctorum Mater nr 43), ogłaszam decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka. Ksiądz Prałat Jan Marszałek urodził się w roku 1907 w Krzeczowie (Archidiecezja Krakowska). Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku.  Jako wikariusz duszpasterzował kolejno: w Poroninie, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie, jako administrator pracował w Bachowicach. W 1953 roku został mianowany proboszczem Parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, skąd został w 1953 roku usunięty ze względu na interwencję ówczesnych władz. W latach 1953-1957 był administratorem w Białym Kościele k. Krakowa. W roku 1957 powrócił do Łodygowic, gdzie pozostał jako proboszcz do 1984 roku, a później jako emeryt aż do śmierci (16 maja 1989). Już za życia Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka i po jego śmierci towarzyszyła mu opinia, że jego życie i gorliwość duszpasterska wykraczają daleko poza przeciętne standardy. Żył w głębokiej relacji z Bogiem, miał szczególny kult do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Żywił synowskie przywiązanie do Matki Najświętszej. Jego systematyczna, mądra praca duszpasterska połączona z osobistym świadectwem zaowocowała rozwojem życia religijnego wiernych i wzrostem liczby powołań kapłańskich i zakonnych w parafii.  W tym czasie z parafii łodygowickiej wyszło ponad trzydziestu kapłanów, a także kilka sióstr i braci zakonnych. Kapłaństwo Księdza Jana Marszałka było przeniknięte duchem miłosierdzia wobec potrzebujących. Ofiarnie wspierał wymagających pomocy – zarówno w potrzebach duchowych, jak i materialnych. Żywa pamięć i cześć wobec Księdza Jana Marszałka, jego osobiste przymioty i styl, w jakim realizował posługę kapłańską, pozwalają sądzić, że Sługa Boży już teraz inspiruje wiernych świeckich i duchownych do życia w głębszej relacji z Bogiem i miłości bliźniego. Wyznaczony przez niego ideał kapłańskiego życia może być pomocą dla osób rozeznających życiową drogę i stanowić motywację dla prezbiterów, którzy widząc przykład pięknie realizowanego kapłaństwa zapragną odnowić swą decyzję i pogłębić kapłańskie życie. Wierzę też, że w tym wszystkim towarzyszy nam wstawiennictwo Sługi Bożego, który oręduje za nami u Boga. Niniejszym Edyktem zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka – zarówno pozytywne, jak i negatywne – aby zechcieli przekazać je do Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej do dnia 25 czerwca 2022.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki