1. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  2. W środę nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia.
  3. W czwartek po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo przez wstawiennictwo Świętego Jana Kantego.
  4. Wszyscy obecni w kościele, oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust. Przy wejściu i wyjściu z kościoła obowiązkowo dezynfekujemy ręce.
  5. Przypominamy że w naszym sanktuarium w liturgii może uczestniczyć tylko 40 wiernych, oraz 10 osób w kościele Świętego Jana Kantego. Prosimy o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc.