PONIEDZIAŁEK – 15 XI

6.30      + Dawid Frisz.

7.00      + Józef Kowalczyk z żoną Genowefą.

18.00    + Maria Bryja w 16 rocznicę śmierci.

WTOREK – 16 XI

6.30      + Teodor Zaręba.

7.00      + Tadeusz Lewicki.

18.00    + Jan Chwierut.

ŚRODA – 17 XI

6.30      Za zmarłych wypominanych.

7.00      + Jan Sławiczek.

18.00    + Kazimierz Naglik.

CZWARTEK –  18 XI

6.30      + Wanda Nowak.

7.00      W intencji Małgorzaty z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB.

18.00    + Zenon Babiuch.

PIĄTEK –  19 XI

6.30      + Stanisław.

7.00      O Boże błogosławieństwo dla poranionych duchowo.

18.00    + Paweł Pająk.

SOBOTA –  20 XI

6.30      + Krystyna Prus.

7.00      + Ks. Paweł Mielecki.

18.00    W intencji Lilianny Kazek z okazji 8 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

NIEDZIELA –  21 XI

6.00      W intencji Parafian.

7.30      + Salomea i Antoni Białczyk z synami.

9.00      + Józef Żmudka z żoną Heleną, synem i rodzicami.

10.30    Roczki.

12.00    + Anna i Andrzej Ryczek w rocznicę śmierci.

18.00    Do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w intencji Ojczyzny.