PONIEDZIAŁEK 8 VII

6.30      + Grażyna Dryja.

7.00      + Leonard Czerwiński.

18.00    + Danuta Pilarska.

 WTOREK – 9 VII

6.30      + Krystyna Własińska.

7.00      + Tadeusz Dudek.

18.00    + Bronisława Józef Marchewka.

ŚRODA – 10 VII

6.30      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00      + Józefa Król.

18.00    W intencjach do Matki Bożej.

CZWARTEK – 11 VII

6.30      + Władysław Achinger.

7.00      + Helena Grabowska.

18.00    + Piotr Formas.

PIĄTEK –  12 VII

6.30      + Maria Kożuch.

7.00      Za zmarłych z rodzin: Rośków i Majdaków.

18.00    + Stefania Pochopień.

SOBOTA –  13 VII

6.30      + Adam Bakalarski.

7.00      + Jan Czerwiński w rocznicę śmierci.

18.00    + Małgorzata Własińska.

NIEDZIELA –  14 VII

6.00      W INTENCJ PARAFIAN.

7.30      + Emilia Mitoraj w 1 rocznicę śmierci.

9.00      + Mieczysław Bogunia w 6 rocznicę śmierci z żoną Stanisławą.

9.45      + Halina Jędrzejko w 2 rocznicę śmierci.

10.30    ROCZKI.

12.00    + Anna Smolec w 1 rocznicę śmierci.

18.00    + Józef Blok z synem Arturem w 29 rocznicę śmierci.

20.00    O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy i Albina.