PONIEDZIAŁEK 1 VII

6.30      + Helena Jan Niedziela z synem Maciejem.

7.00      + Piotr Formas.

18.00    + Helena Grabowska.

 WTOREK – 2 VII

6.30      + Władysław Achinger.

7.00      + Grażyna Dryja.

18.00    + Kazimierz Stanisława Adamus z córką Kazimierą.

ŚRODA – 3 VII

6.30      + Leonard Czerwiński.

7.00      + Józef Rynkiewicz.

18.00    + Kazimierz Maria i Anna Szałaśni ze swatami.

CZWARTEK – 4 VII

6.30      + Stanisław Grzegorz Mitoraj, Feliks i Andrzej Klęczar, Kazimierz Kruczała.

7.00      + Józefa Król.

18.00    W intencji Ojca Świętego, Biskupów, Kapłanów i osoby konsekrowane.

PIĄTEK –  5 VII

6.30      Wynagradzająca Sercu Jezusowemu za zniewagi.

7.00      + Józefa Bakalarska.

18.00    + Tadeusz Dudek.

SOBOTA –  6 VII

6.30      + Stefania Pochopień.

7.00      Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP.

18.00    + Jacek Stanecki w 20 rocznicę śmierci.

NIEDZIELA –  7 VII

6.00      W INTENCJ PARAFIAN.

7.30      + Aniela Siwek z mężem Andrzejem.

9.00      + Zofia Władysław Bińczak.

9.45      + Danuta Nagi w 1 rocznicę śmierci.

10.30    CHRZEST DZIECI.

12.00    W intencji Żywego Różańca.

18.00    + Edward Domasik.

20.00    + Aleksander Anna Guzik z synami Krzysztofem i Franciszkiem.